Курс “Строителен техник”

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА

● При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа.

● Aко имате опит по специалността – ускорен курс на обучение в дистанционна форма.

● За курсисти без опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.

● Възможност за разсрочено заплащане на таксата за курса, както и превод и легализация за чужбина на издадените документи.

Лицата, успешно завършили курса могат, съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията, да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Притежаващите Трета квалификационна степен на професионална квалификация, отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя и придобиват пълна правоспособност на професията – да заверяват и разписват протоколи, актове и образци.

Строителният техник може да организира и да ръководи изпълнението на подготвителните дейности на строителната площадка, на отделните видове строителни и монтажни работи (СМР) за груб строеж (земни, кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски, покривни), за довършителни работи (мазилки, шпакловки, замазки, облицовки, настилки, бояджийски, дограмаджийски, тенекеджийски и изолационни работи).

Строителният техник упражнява контрол, измерва и оценява дейността на строителните работници.

Строителният техник може да съставя техническа документация, като участва в разработването на оферти, тръжни документи и др., подготвя обекта за предаване на възложителите. Ползва програмни продукти за изготвяне на инвестиционни проекти под ръководството на архитекти и строителни инженери.

Строителният техник организира заготовката и монтажа на сглобяеми стоманобетонови, дървени и пластмасови конструкции, изграждането и контрола на експлоатацията на водоснабдителни и канализационни системи в малки населени места, на водопроводни и канализационни мрежи в сгради, изграждането и контрола на експлоатацията на хидромелиоративни системи и хидротехнически съоръжения, изпълнението на пътни и железопътни работи, изграждането и ремонта на отводнителни пътни съоръжения – дренажи, канавки, участва при изграждането, поддържането и ремонта на водостоци, мостове и други съоръжения.

При изпълнение на трудовите дейности строителният техник носи отговорност за собствената си безопасност и тази на строителните работници, които ръководи; за целесъобразното и ефективно използване на поверената му техника, инструменти и материали, за качественото и в срок извършване на строителни и монтажни работи в съответствие с проектно-сметната документация и действащите стандарти, технически норми и изисквания.

Строителният техник отговаря за спазване на правилата за противопожарна охрана, за здравословни и безопасни условия на труд. Подписва всички изработени или съгласувани с него документи, протоколи и др.

Лица, придобили трета степен на професионална квалификация по професията “Строителен техник”, могат да заемат длъжностите:

3112-3004     Техник, гражданско строителство (конструктор);

3112-3007     Техник, инвеститорски контрол;

3112-3009     Техник, строителство и архитектура;

3112-3010     Строителен техник, проектно-технически отдел;

3112-3011      Техник, строителство на метрополитен;

3112-3012     Техник, транспортно строителство;

3123-3001     Технически ръководител строителство;

3334-3001    Агент, недвижими имоти;

3334-3003    Агент, управление на собственост, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Издавани документи:

– Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА; – EUROPASS на български, английски и немски език – европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.

Необходими документи за курса:

  • попълнено заявление, делкарация и договор;
  • копие от Диплома за завършено образование;
  • 3 броя цветни снимки с формат за лична карта;
  • Медицинска бележка от личен лекар, че професията не Ви е противопоказна.

Тези документи се съхраняват в досие. Центърът за професионално обучение е администратор на лични данни съгласно GDPR или Регламент (ЕС) 2016/679

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.