Дистанционно обучение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

По теория лицата се обучават през платформа за дистанционно обучение https://cpodm.eu/moodle/

Всеки модул завършва с решаването на тест.

По практика лицата се обучават в реална работна среда – собсвена база на Центъра за обучение или в база за практическо обучение предоставена от курсиста и одобрена от ЦПО.

След приключване на практиката, организацията предоставя на Центъра документ, който удостоверява, че лицето е посещавало практика /служебна бележка/.

Обучението приключва след успешно полагане на държавен изпит по теория и практика на професията. Повече информация на https://cpodm.eu/izpiti/