Квалификационна група по електробезопасност

Обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност до/над 1000 V.

el-vajnoПредлагаме присъствена форма и дистанционно обучение.

Обучение и проверка на знанията за придобиване или потвърждаване на квалификационна група за което Център за професионално обучение към „Консулт ДМ“ ЕООД има валидна Лицензия.

 

Обучението се провежда от квалифициран преподавател на Учебния център и включва практически занятия по безопасност и отдаване на първа помощ на пострадали при инциденти, свързани с ремонт и експлоатация на електрически мрежи. Обучението е насочено към работещите, за които се изисква документ, съгласно Правилник за безопасност и здраве и Наредби за здравословни и безопасни условия на труд. Квалификационната група се придобива, потвърждава или променя в следните случаи:

а) постъпване на работа;

б) промяна на длъжност, свързана с други изисквания за квалификационна група;

в) промяна на характера на работата или дейността и/или на свързаните с тях професионални рискове.

Продължителността на обучението за придобиване на квалификационна група:

а) 4 (четири) учебни часа – за втора квалификационна група;

б) 8 (осем) учебни часа – за трета квалификационна група;

в) 16 (шестнадесет) учебни часа – за четвърта квалификационна група;

г) 24 (двадесет и четири) учебни часа – за пета квалификационна група.