Предлагани професии и специалности

Всички предлагани курсове са в дистанционна/самостоятелна форма на обучение или в дневна форма на обучение с практика в реална работна среда

 1. Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности:
 1. Курс по професия 522010 Електротехник, специалност:
 1. Курс по професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи, специалности:
 1. Курс по професия 582030 Строител, специалности:
 1. Курс по професия 582040 Строител – монтажник, специалности:
 1. Курс по професия 582060 Пътен строител, специалност:
 1. Курс по професия 582090 Помощник пътен строител, специалност:
 1. Курс по професия 811010 Хотелиер, специалност:
 1. Курс по професия 811020 Администратор в хотелиерството, специалност:
 1. Курс по професия 811030 Камериер, специалност:
 1. Курс по професия 811060 Ресторантьор, специалност:
 1. Курс по професия 811070 Готвач, специалност:
 1. Курс по част от професия 811070 Готвач, модул:
 1. Курс по професия 811080 Сервитьор-барман, специалност:
 1. Курс по професия 815010 Фризьор, специалност:
 1. Курс по част от професия 815010 Фризьор:
 1. Курс по професия 815020 Козметик, специалност:
 1. Курс по част от професия 815020 Козметик:
 1. Курс по професия 815030 Маникюрист-педикюрист, специалност:
 1. Курс за контрол върху качеството за съответствие на влаганите строителни материали:
 2. Курс за координатор по безопасност и здраве в строителството:
 3. Курс по професия 542110 Шивач, специалност:

5421101 Шивачество – I СПК