НАЧАЛО ЗА НАС КУРСОВЕ ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ
ВАЛИДИРАНЕ ИЗДАВАНИ
ДОКУМЕНТИ
КОНТАКТИ ЛИЦЕНЗ

Център за Професионално Обучение

Центърът за професионално обучение е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2016 с лицензия № 2016121307 за предоставяне професионална квалификация и издава национално признати документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 18 професии и 32 специалности в следните области на образование:

архитектура и строителство;
електротехника;
водоснабдяване и канализация;
хотелиерство и ресторантьорство;
козметика;
фризьорство.

Като лицензиран Център за професионално обучение, ЦПО към "Консулт ДМ" ЕООД издава следните квалификационни документи, валидни в България и целия Европейски съюз:

Свидетелство за професионална квалификация (обр.3-54 на МОМН)
Удостоверение за професионална квалификация по част от професията (обр. 3-37 на МОМН) 
Към всеки издаден документ получавате безплатен Europass на български, английски и немски език – европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация ТУК

Обучението се извършва по учебни програми според изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), утвърдена и лицензирана от НАПОО учебна документация на специалността (учебен план и учебна програма на изучаваните учебни предмети по модулен принцип).

ЦПО провежда процедури за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити по неформален и информален път.

ЦПО предоставя:

- професионално обучение и квалификация на възрастни (16+);
- вътрешно-фирмени обучения по заявка на работодател.

Политиката на Центъра е насочена към създаване на условия за качествено професионално обучение, отговарящо на съвременните образователни нужди и специфични професионални изисквания. Стремежът ни е придобитата професионална квалификация от курсистите да формира у тях готовност за преминаване в нови професионални области, отговаряйки на нуждите на пазара на труда и на потребностите им за личното развитие и усъвършенстване.