НАЧАЛО ЗА НАС КУРСОВЕ ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ
ВАЛИДИРАНЕ ИЗДАВАНИ
ДОКУМЕНТИ
КОНТАКТИ ЛИЦЕНЗ

Дистанционно обучение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:


По теория лицата  се  обучават  през  платформа  за  дистанционно  обучение  https://cpodm.eu/d-learn/ Всеки модул завършва с решаването на тест. По практика лицата се обучават в реална работна среда: 


След приключване на практиката, организацията предоставя на Центъра документ, който удостоверява, че лицето е посещавало практика /служебна бележка/. 


⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Обучението по курс за част от професия приключва след успешно полагане на изпит по теория и практика.

Обучението по курс за цяла професия приключва след успешно полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

Вход в системата за дистанционно обучение